ul. Dąbrowskiego 22/306, Katowice
NIP: 6521706987

tel: 794-129-377